Monika Malinowska-Koszykowska | Sokrates

Monika Malinowska-Koszykowska

Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym. Dodatkowo, by sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, podjęłam studia podyplomowe z zakresy Diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej z pedagogiką szkolną.
W trakcie mojej kariery zawodowej współpracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym, później przez wiele lat pracowałam na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi nauczyłam się, jak rozmawiać bez słów i pisać bez używania liter (dzięki technice AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca). Poznałam również tajniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), dzięki której uświadomiłam sobie jak cenne są dla nas nasze zalety i mocne strony. Wzmacniają świadomość wpływu na nasze życie i pomagają znaleźć rozwiązanie i motywację, by osiągnąć zamierzone cele.

W szkole Sokrates pełnię funkcję pedagoga szkolnego. Każdy uczeń, rodzic, ale również wychowawcy i nauczyciele zawsze mogą liczyć na moją pomoc i wsparcie.
Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:
● mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy,
● możemy wspólnie stworzyć strategię naprawy sytuacji,
● możemy wspólnie wypracować taki sposób działania, który będzie skuteczny.

Prywatnie uwielbiam czytać książki, zajmować się ogrodnictwem i spędzać czas na świeżym powietrzu, z dala od miasta.

Monika Malinowska - Koszykowska

Monika Malinowska - Koszykowska

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym i opekuńczo-wychowawczym

Każdy uczeń, rodzic, ale również wychowawcy i nauczyciele zawsze mogą liczyć na moją pomoc i wsparcie.