Przerwa świąteczna | Sokrates

Organizacja pracy szkoły

24.12.2018-02.01.2019

 

24.12.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych (szkoła zamknięta)
25-26.12.2018 Święta Bożego Narodzenia
27-28.12.2018 opieka świetlicowa, dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje
31.12.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych (szkoła zamknięta)
02.01.2019 opieka świetlicowa, dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje

 

Organizacja pracy przedszkola

24.12.2018-02.01.2019

 

24.12.2018 Dzień wolny od zajęć (przedszkole zamknięte)
25-26.12.2018 Święta Bożego Narodzenia
27-28.12.2018 Opieka w przedszkolu
31.12.2018 Opieka w przedszkolu w godzinach 7:00-14:00
02.01.2019 Przedszkole pracuje według stałego planu