Zebrania i konsultacje | Sokrates

Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, prowadzonych zajęciach i planowanych przedsięwzięciach udziela dyrektor szkoły –Joanna Kulon. W celu umówienia spotkania z dyrektorem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły: tel. 58 320 13 00 lub e-mail: sokrates@sokrates.gda.pl

Dyżury nauczycieli – drugi tydzień każdego miesiąca

Psycholog – Dorota Damps

Poniedziałek: 11.30–17.00, w tym 16.15–17.00 – konsultacje dla rodziców
Wtorek: 7.00–12.30, w tym 7.00–8.00 – konsultacje dla rodziców
Środa: 10.30–15.30
Czwartek: 10.00–14.30
Piątek: 11.30–14.30

Kontakt indywidualny lub przez e-dziennik

Neurologopeda – Alicja Stanowska, tel. 504 543 569

SOKRATES współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 5 ul. Związku Jaszczurczego 4, tel: 58 348 72 82, ppp5.gda.pl