Konkurs Sokrates powiedział… | Sokrates

UWAGA! Ogłaszamy kolejną edycję konkursu Sokrates powiedział…  W tym roku przyświeca mu taka myśl starożytnego filozofa: „Poznaj samego siebie”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego. Prace konkursowe mogą przybrać postać fotografii, filmu, dzieła plastycznego lub wypowiedzi literackiej. Konkurs jest świetną okazją do samodoskonalenia, odkrywania swoich mocnych stron, rozwijania uzdolnień i talentów. Uczy też refleksyjnego i uważnego odbioru świata.

W ubiegłym roku wpłynęło ponad 80 prac konkursowych. I choć to był wielki sukces, to w tym roku liczymy na jeszcze więcej. Serdecznie zapraszamy wszystkich twórczych uczniów! Inicjatorem i opiekunem konkursu jest Pani Beata Bukowska

Prace konkursowe należy przesłać do 10 maja 2019 roku na adres organizatora:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES
80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a
z dopiskiem SOKRATES powiedział

Regulamin_SOKRATES_praca_literacka

Regulamin_SOKRATES_praca_plastyczna

Regulamin_SOKRATES_fotografia

Regulamin_SOKRATES_film