Renata Blachowska | Sokrates

Renata Blachowska

Jestem nauczycielem etyki, edukacji wczesnoszkolnej, terapeutą pedagogicznym, pionierką powstających klas integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z porażeniem mózgowym i z autyzmem.

Jest nauczycielem, pracownikiem sądu, kobietą, żoną, matką, córką, babcią, ciocią, przyjaciółką. Bywałam koordynatorem, szkoleniowcem prowadzącym warsztaty dla nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia Nauczycieli oraz dla dyrektorów szkół województwa pomorskiego, opiekunem stażystów, „mężem zaufania” wybranym w gronie 40 nauczycieli, inicjatorem wielu nowatorskich działań, opiekunem Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody, wsparciem dla osób potrzebujących pomocy, inicjatorką zabaw towarzyskich. W każdej z ról czuję się dobrze i mogę przytoczyć słynne stwierdzenie Ireny Kwiatkowskiej: „…żadnej pracy się nie boję”.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz wymagającymi terapii przy specyficznych trudnościach w nauce. Najbardziej lubię bezpośredni kontakt z dziećmi oraz ich bliskimi, satysfakcjonuje mnie fakt, kiedy widzę przeobrażanie się „poczwarek” w „motyle” i kiedy mogę, bez umniejszania swoim umiejętnościom, powiedzieć uczniowi: Jesteś mistrzem!

Jestem autorką programu autorskiego z zakresu ekologii. Stworzyłam kilka przedstawień dla dzieci – scenariusz, reżyseria, choreografia – prezentując je mieszkańcom Gdańska z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska oraz w czasie Gdańskich Targów Szkolnych.
Dostałam nagrodę Prezydenta Miasta, zdobyłam grant z Urzędu Miejskiego za projekt „Zdobycie odznaki Młodego Ekologa” oraz nagrodę za udział w konkursie na „Najlepiej Działające Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody”.

O mnie w jednym zdaniu: Wyznaje zasadę, że „jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć” oraz że wiek człowieka liczy się tylko wówczas, gdy nic innego się już nie liczy.

Prywatnie – dumna mama syna i córki oraz cudu, jakim jest wnuczka. Miłośniczka kina, teatru, książek, podróży i łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Renata Blachowska

Renata Blachowska

Uczę etyki

Jestem nauczycielem, terapeutą pedagogicznym, pionierką powstających klas integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z porażeniem mózgowym i z autyzmem.