Maciej Frankiewicz | Sokrates

Maciej Frankiewicz

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Uczyłem i uczę historii dzieci i młodzież na wszystkich szczeblach edukacyjnych. Niemalże od samego początku pracowałem z klasami integracyjnymi. Prowadziłem także indywidualne zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi. Byłem także wychowawcą kilku klas integracyjnych.

W moje pracy nauczyciela historii szczególny nacisk kładę na możliwość samorealizowania się uczniów. W szkole podstawowej prowadziłem między innymi zajęcia teatralne o tematyce historycznej. Z młodzieżą realizowałem projekty polegające na publicznej prezentacji efektów powierzonych im zadań. W ostatnich latach zmodyfikowałem sposób prowadzenia przeze mnie zajęć, wykorzystując w dużym zakresie, na niemal każdej lekcji materiały multimedialne. Daję także uczniom możliwość samodzielnego przygotowania projektów multimedialnych, które następnie są przez nich prezentowane. Współorganizuję wycieczki szkolne, mające na celu poznawanie regionu w którym uczniowie mieszkają.

Mam doświadczenie w pracy nie tylko pedagogicznej, gdyż oprócz tego zatrudniony byłem jako pracownik administracyjny Campingu w Sopocie (6 sezonów), byłem referentem ds. turystyki, a także pełniłem funkcję audytora w PBS Sopot.

O mnie w jednym zdaniu: Lubię pracę z dziećmi, w każdej epoce historycznej odnajduję coś, co wyjątkowo potrafi mnie zaciekawić.

Prywatnie – szczęśliwy ojciec, mąż.  Miłośnik kotów, podróży, filmów, narciarstwa. Lubię spędzać czas poza miastem, zwłaszcza na Kaszubach.

Maciej Frankiewicz

Maciej Frankiewicz

Uczę historii

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracowałem z klasami integracyjnymi, prowadziłem także indywidualne zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi.