Indiańska wioska w SOKRATESIE | Sokrates

Czy wiecie, że… „Dziecko zajmowało pierwszoplanową pozycję w kulturach indiańskich, uważane było za największy dar, jaki otrzymują rodzice i całe plemię. Każdemu dziecku przysługiwało prawo do własnego miejsca w domu i pożywienia, prawo do wychowania i nauki, a gdy się zdarzyło, że dziecko nie miało bliskich krewnych – stawało się własnością i honorowym ciężarem całej społeczności plemiennej”. Wojownicy gwiaździstych tarcz – Leszek Michalik